INTRODUKTION

ABMS er et anonymt og frivilligt fællesskab af borgere med smerter, der samarbejder om et godt liv til trods for smerter - på tværs af smerteproblematikker.

Formelt, er ABMS en landsdækkende non-profit organisation med hovedsæde i Aarhus og vi arbejder for at stifte ABMS' selvhjælpsgrupper i hele landet.  

program & gruppemøder

Det der gør ABMS til ABMS er, at vi samarbejder om ABMS' program individuelt og anvender ABMS' manualer til at instruere vores gruppemøder. 

Vores gruppemøder kan beskrives som sekulære ritualer, der er karakteriseret ved en bestemt form og struktur. Denne form og struktur skaber et særligt indlæringsrum som påvirker hjernens hukommelses- og følelsessystemer som gør det nemt at lære ny viden og som  gør det nemmere at implementere livsstilsændringer i dagligdagen.

De seneste års hjerne- og kognitionsforskning viser, at det vi gør og stimulerer kroppen med, eksempelvis sprog, meditation og musik, former hjernens struktur og funktion. Det er i denne sammenhæng vi kan tale om "den kulturelle hjerne". Det rykker ved vores forestilling om hjernen som et stykke ren biologi midt i alt det menneskelige, men denne viden giver os muligheden for at forandre vores liv.

Hvis du, foruden dine smerter, også er udfordret med træthed, hukommelse, angst, stress og koncentration så er du helt normal - for på den ene side giver langvarige eller kroniske smerter ofte psykiske udfordringer og langvarige psykiske udfordringer giver ofte smerter. Dette er der taget højde for i både programmet og manualerne .

Vi tager individuelle hensyn ved at informere om øvelser før vi går i gang så den enkelte har mulighed for at gå udenfor døren hvis vi laver en øvelse som kan trigge fx angst.

konceptet ABMS & det videnskabelige fundament

Konceptet "ABMS", samt ABMS' program og manual, er konstrueret af vores formand, Ditte Pode, som iværksatte ABMS-møderne i Aarhus 2017. I dag kan du finde ABMS flere steder i landet og interagere med andre fra fællesskabet via lukkede facebookgrupper. Du kan også arbejde med programmet uden at gå til ABMS-møder . 

Ditte lever selv med smerter og er passioneret omkring det at samle borgere med smerter for at vi kan drage fordel af de uudnyttede ressourcer der ligger i vores samlede positive erfaringer på tværs af smerteproblematikker.

Programmet og manualerne til  ABMS-møderne er konstrueret på baggrund af den viden Ditte tilegnede sig via hendes kandidatuddannelse ved Aarhus Universitet. Her har hun specialiseret sig i smerter og indlæring. Hun er specialiseret i, at konstruere gruppemøder, der fungerer som særlige indlæringsrum, idet de stimulerer hukommelses- og følelsessystemer i hjernen som gør det nemmere at huske det man lærer og som virker motiverende for de livsstilsændringer livet med smerter indebærer. Hvad der indlæres afhænger af mødets substantielle indhold, der kan beskrives som en sammensmeltning af tematisk indhold, øvelser og deltagernes samlede erfaringer.

Det videnskabelige fundament for ABMS' program består primært af Dittes studier af ritualer, det verdensomspændende fællesskab Anonyme Alkoholikere, hjerne- og kognitionsvidenskab, samt forskningen i smertelindrende placeboeffekter (lyt HER) og mindfulness som hun også har stor viden om fra sin kandidatuddannelse. Desuden har hun integreret relevante elementer fra eksempelvis Læring og Mestring, Værdsættende samtale og Det Motiverende Interview.

Således kan ABMS' program og gruppemøder beskrives som en samling af evidensbaserede programmer og metoder, organiseret i en struktur så borgere med smerter kan samarbejde om at hjælpe hinanden til at opnå og opretholde et godt liv til trods for smerter.

Foruden sin uddannelse har Ditte erfaring med at arbejde med sårbare og psykisk syge. Hun har blandt andet arbejdet som frivillig rådgiver, samt som bestyrelsesmedlem og formand, på Christine Centeret i Aarhus. Desuden arbejder hun som personlig udviklingskonsulent hos Gosmer Fysioterapi, hvor hun underviser i eksklusive mindfulnessforløb. Hun er samtidig bevidst om at DU ved, hvad der er bedst for dig , at programmet IKKE er en opskrift på det gode liv, men mere en slags buffet hvor du kan tage det du kan lide og har hun uendelig stor tiltro til at vi er stærkere sammen end hver for sig. Vi har alle sammen noget vi kan lære af hinanden og fællesskabet ABMS er intet uden os der skaber det.

Du finder vores gratis aktiviteter HER.  Desuden opstår der ofte flere fælles, og gratis, aktiviteter som du kan holde øje med på vores Facebookside

Du behøver hverken at have en diagnose eller at betale medlemskontingent for at være med.

Gå på opdagelse på hjemmesiden og følg med på Facebook og Instagram hvor Ditte deler stort og småt.

Du er altid velkommen til at skrive spørgsmål via mail på dittepode@abmsdanmark.dk