GDRP-håndtering
Medlemsoplysninger er: navn, adresse og e-mail, indmeldelsesdato og evt. telefonnummer og cpr-nummer.

Foreningens dataansvarlige: Kasserer

Formål: Formålet med at opbevare personoplysninger, er så vi kan have betalende medlemmer.

Lovhjemmel: Databeskyttelsesforordningen

Gemte oplysninger: Medlemsoplysningerne bliver gemt fra indmeldelsesdato og så længe medlemskabet er aktivt.

Videregivelse af oplysninger til tredjepart: Vi videregiver ikke informationer til tredjepart.

Opbevaring: Lokalt excel ark hos den aktuelle kasserer.

Ophør af opbevaring: Opbevaringen af personoplysninger ophører efter fristen på den sidste rykker for betaling af medlemsskab, jf. vedtægternes § 5, stk. 7.

Sikring af dokumenter: Personoplysninger skal opbevares sikkert ved hhv. at opbevare fysiske dokumenter i et aflåst skab, og digitale dokumenter skal sikres med adgangskoder, både til dokumentet og til enheden kassereren tilgår personoplysningerne på.