STIFT EN GRUPPE

Sådan stiftes en ny ABMS-gruppe

Her kan du læse om hvem der kan stifte en ABMS-gruppe, hvordan du gør og hvad der sker til et ABMS-møde.

HVEM KAN STIFTE EN ABMS-GRUPPE?
Hvis du har smerter, altså ondt et eller flere steder i kroppen, og ønsker, at leve et godt liv til trods for smerter så har du mulighed for at stifte en ABMS-gruppe.

En ABMS-gruppe kan være for alle borgere med smerter eller den kan afgrænses (fx til en bestemt aldersgruppe, rt bestemt køn, sen bestemt sygdom som indebærer smerter eller andet.) Gruppens deltagere skal blot have det tilfælles, at de samarbejder om et godt liv til trods for smerter via ABMS’ program og bruger ABMS' manual til gruppemøder.

Møderne skal afholdes på samme tidspunkt med jævne mellemrum (fx en gang om måneden eller hver uge). Disse møder kan vi slå vi op på hjemmesiden og på Facebook.
Ønsker gruppen at arrangere andre gratis aktiviteter indimellem (fx yoga, foredrag eller café hvor pårørende også er velkomne)  informerer vi selvfølgelig også om disse.

Alle aktiviteter i ABMS skal være gratis at deltage i.
Det er tilladt at opfordre gruppens deltagere til at donere en mønt i ny og næ til kaffe/the.
Man må ikke donere til sit første møde. Vi vil nemlig gerne undgå at nye føler sig bekvemt ved ikke at have en 2-krone eller en ti’er på lommen.
sådan gør du
1. Send en mail til dittepode@abmsdanmark.dk
Skriv blot, at du er interesseret og så tager vi den derfra. Du er altid velkommen til at forhøre dig yderligere via mail og tlf.

2. Du får manualen til første gruppemøde hvor vi arbejder med første trin i vores program, “Vi accepterer, at smerter hæmmer vores liv”, og du kan snuse lidt til materialet.

3: Vi går i dialog om hvor vi kan finde mødelokale til din kommende gruppe.

4: Enhver i gruppen kan principielt agere mødeleder, idet mødelederen instruerer i hvad der skal ske hvornår via oplæsning fra manualen. Har du erfaring med at guide i fx mindfulness kan du guide gruppen gennem refleksive og bevidstgørende øvelser via oplæsning fra manualen ELLER du kan afspille lydfiler, som du kan rekvirere via dittepode@abmsdanmark.dk

5. Mødelederfunktionen indebærer, at du er ansvarlig for at åbne og lukke mødelokalet, samt  for at instruere gruppen via manualen. Mødelederfunktionen kan deles mellem 1-3 personer.

6. Du anmoder om manualer til de øvrige trin når du skal bruge dem i gruppen.

7. På sigt vil du forhåbentlig få mulighed for at blive certificeret mødeleder via ABMS. Dette skal vi fundraise til for at kunne dække udgifter forbundet hermed. Uddannelsen bliver altså GRATIS  for dig og vil blot sikre, en vis kvalitetsstandard af ABMS’ møder. Du er dog ikke forpligtet til at tage uddannelsen.
Uddannelsen indebærer undervisning i viden om smerter og smertehåndtering, samt oplæring i at guide.

HVAD SKER DER TIL ET ABMS-MØDE

1. Mødelederen låser op til et lokale med stole til 5-30 personer.
Stolene placeres i en rundkreds. Centralt er placeret et tændt lys.
Der brygges the/kaffe, deltagerne ankommer og gør sig det så behageligt som muligt med tæpper, puder og noget at drikke. Nogen medbringer notesblok for at hjælpe hukommelsen på vej efter mødet, men alle får mulighed for at få tekst og øvelser med hjem på kopi efter mødet. Har man det bedre med at stå eller ligge gør man det.

2. Mødet begynder med oplæsning og trinøvelser (15-20 minutter), instrueret af mødelederen. Trinøvelser kan være meditative, refleksive eller kropslige, dog meget blide øvelser hvor vi lytter til kroppen.
Der tændes et lys for hver deltager der er med til mødet - rundt om lyset der er placeret centralt.

3. Under mødets centrale fase (50-60 minutter) får alle mulighed for at dele sine tanker og erfaringer i forhold til dagens trin. Trinnet fungerer som tema. Man bliver ikke afbrudt eller kommenteret på. Vi skal hver især finde vores “rigtigt” og der er rigeligt mulighed for dialog før/efter mødet.
Ønsker man blot at lytte er det også ok. Det er mødelederens ansvar, at gøre opmærksom på, hvis indlæg skal rundes af så alle får mulighed for taletid.

4. Mødet afsluttes med oplæsning, en øvelse (10-15 minutter) og fælles recitation af vores fællesskabsbøn (Den kan du læse mere om her).

5. Alle får mulighed for at få kopier med dagens tekst og øvelser. Gruppen hjælpes ad med oprydning og låser af til lokalet.